Godt i gang med planleggingen av Næringslivsdagen!

Næringslivsdagen i Tromsø 2013 blir avholdt onsdag 13. mars på Rica Ishavshotel – og allerede nå begynner vi å se konturene av neste års konferanse med hensyn til tematikk, budskap og program. Programkomiteèn for NLD2013 har etterstrebet å ha et aktuelt og spisset program, samt møte de tilbakeldingene, positive som negative, vi mottok i etterkant av årets konferanse. I denne sammenheng kan vi forsikre dere om at neste års konferanse er et must for alle som er engasjerte i næringslivet i Tromsø regionen.

Med bakgrunn i dette ønsker vi årets deltakere – samt de som hadde lyst men dessverre ikke kunne komme i år – hjertelig velkommen til NLD TROMSØ 2013 – onsdag 13. mars.

Har du noen spørsmål til NLDTROMSØ 2013? Ta kontakt med oss på e-post info@nldtromso.com

Møteleder Robert Stoltenberg under Næringslivsdagen 2012

Møteleder Robert Stoltenberg under Næringslivsdagen 2012