Organisering

Næringslivsdagen planlegges av en styringskomité og en programkomité. Begge komiteene består av representanter fra konferansens samarbeidspartnere. Innovasjon Norge har for tiden styringskomiteens leder, mens DNB har programkomiteens leder. Planlegging og gjennomføring foretas i stor grad av programkomiteen. Norinnova Technology Transfer har prosjektledelsen.

Styringskomité

Programkomité